skip to Main Content

QUIZ ABOUT ASSAM STATE কুইজ অসম ৰাজ্যখন

১) প্ৰশ্ন : ‘অসম’ শব্দটো সংস্কৃত অসমা শব্দৰ পৰা অনা হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ কি?

উত্তৰ : অতুলনীয়।

২) প্ৰশ্ন : ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান?

উত্তৰ : ৩,১১,৬৯,২৭২।

৩) প্ৰশ্ন : ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ সমীক্ষা অনুসৰি অসমৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলা খনৰ নাম কি?

উত্তৰ : নগাঁও।

৪) প্ৰশ্ন : ২০০১-২০১১ চনৰ ভিতৰত অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ শতকৰা হাৰ কিমান?

উত্তৰ : +১৬.৯৩।

৫) প্ৰশ্ন : ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান?

উত্তৰ : ৭৩.১৮।

৬) প্ৰশ্ন : অসমৰ কোন খন জিলাত পুৰুষ-মহিলাৰ অনুপাতৰ হাৰ সৰ্বাধিক?

উত্তৰ : গোৱালপাৰা।

৭) প্ৰশ্ন : অসমৰ পুৰণি নাম কি?

উত্তৰ : কামৰুপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।

৮) প্ৰশ্ন : ২০০১ ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত মহিলা আৰু পুৰুষৰ জনসংখ্যাৰ শতকৰা হাৰ কিমান?

উত্তৰ : ৫২% আৰু ৪৮%।

৯) প্ৰশ্ন : অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ ৰচক কোন?

উত্তৰ : ‘অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ’ – ৰচক – লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা।

১০) প্ৰশ্ন : অসমৰ জাতীয় প্ৰতীক কি?

উত্তৰ : এশিঙীয়া গঁড়।

১১) প্ৰশ্ন : অসমৰ কোন খন জিলাত গৰম পানীৰ উহ আছে?

উত্তৰ : গোলাঘাট।

১২) প্ৰশ্ন : বদৰপুৰ উত্তৰ-পূব ৰেলৱেৰ এটা বৃহৎ জংচন। ই অসমৰ কোন খন জিলাত অৱস্থিত?

উত্তৰ : কৰিমগঞ্জ।

১৩) প্ৰশ্ন : অসমৰ মাটিকালিয়ে দেশৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালিৰ শতকৰা কিমান ভাগ আগুৰি আছে?

উত্তৰ : ২.৩৯ (প্ৰায়) শতাংশ।

১৪) প্ৰশ্ন : অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান?

উত্তৰ : ৭৮,৪৩৮ (প্ৰায়) বৰ্গ কি:মি:।

১৫) প্ৰশ্ন : অসম বিধান সভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান?

উত্তৰ : ১২৬ খন।

১৬) প্ৰশ্ন : লোক সভাত অসমৰ সদস্য সংখ্যা কিমান?

উত্তৰ : ১৪ জন।

১৭) প্ৰশ্ন : অসমৰ পৰা কিমান জন সদস্যক ৰাজ্য সভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা হয়?

উত্তৰ : ৭ জন।

Cart
Back To Top
error: Content is protected !!